O nás

NAŠA HISTÓRIA

Architektonický ateliér M-S pro bol založený spoločníkmi Ing. arch. Petrom Martinom a Ing. arch. Petrom Simonidesom
v roku 2004 po viac ako 10 ročných skúsenostiach v oblasti architektúry a realizácie stavieb. Súčasťou nášho
tímu sú talentovaní architekti, projektanti a projektoví manažéri.

NAŠE ZAMERANIE

Hlavnou náplňou činnosti ateliéru je projektovanie bytových stavieb a návrh a následná realizácia interiérov.
Svojim zákazníkom ponúkame okrem návrhu aj kompletný servis s vybavením príslušných povolení, organizáciou
a vyhodnotením výberových konaní pre výber dodávateľov stavieb a činnosť dozorov na stavbách.

NÁŠ REALIZAČNÝ PROCES

Okrem nášho interného tímu, ktorý tvoria inžinieri/architekti na zákazkách ďalej spolupracujeme s množstvom
externých spolupracovníkov. Sú nimi najmä jednotliví odborní projektanti – profesisti.

Scroll to Top