MŠ Selce

Návrh materskej školy v Selciach. Návrh predstavoval vybudovanie materskej školy pre tri triedy detí.  Dôraz pri navrhovaní sa kládol na preslnenie priestorov, bezbariérovosť a funkčnosť priestorov. V rámci návrhu boli okrem iného zohľadnené aj požiadavky na exteriérové aktivity a prístupnosť rodičov a návštev motorovými vozidlami. Exteriérová povrchová úprava objektu s použitím titán-zinkového plechu bola navrhnutá tak, aby zapadla do okolitej zástavby.

Miesto: Selce
Dátum realizácie: Marec 2018Scroll to Top