MŠ Zimná

Účelom rekonštrukcie objektu, ktorý bol súčasťou infraštruktúry sídliska, bolo vybudovanie materskej školy s dvomi triedami. Pri návrhu interiéru tried bolo zohľadnené Montessori vzdelávanie. Volené boli prevažne prírodné materiály s farebnou odlišnosťou jednotlivých tried. Typové zariadenie zohľadňuje vekovú kategóriu detí a potrebné pomôcky a zariadenie pre vzdelávací proces.

Miesto: Bratislava
Dátum realizácie: August 2023Scroll to Top