Parkovací dom Westend Tower

V mieste pozemného parkoviska bol navrhnutý nový parkovací dom so štyrmi nadzemnými podlažiami. Objekt je navrhnutý zo železobetónového skeletu, ktorý je doplnený predsadenou lamelovou sústavou s perforáciou pre zabezpečenie dostatočného vetrania. Na fasádnej strane parkovacieho domu, ktorá je orientovaná k administratívnej budove, je navrhnutá podporná konštrukcia pre popínavú zeleň.

Miesto: Bratislava
Dátum realizácie: Marec 2020

Scroll to Top